ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ(LL.M)

Α. Τσούπελη 6
Βέροια 59132
23313 04172 698 7809521 mavropoulou.aik@gmail.com